Min lägenhet

Ska du sälja eller köpa lägenhet i vår Förening? Eller är du kanske nyinflyttad? Då hittar du intressant och viktig information på dessa sidor.

Nyinflyttad

Vi kontaktar alla nyinflyttade kort efter inflyttning och hälsar dem välkomna i Föreningen. I samband med detta får du även ett kortfattat informationsmaterial som beskriver hur vår Förening fungerar.

Om du ändå undrar över någonting  – se efter om du hittar informationen på denna hemsida. I annat fall kontaktar du närmaste Styrelsemedlem, som gärna hjälper till.

Ska du sälja

Här tillhandahåller vi viktig information om du funderar på att sälja din lägenhet. Information som är bra att ta del av innan du kontaktar mäklare.

Kom ihåg att Styrelsen måste godkänna alla nya medlemmar i föreningen. Kontakta därför Styrelsen i god tid innan du påbörjar försäljningen av din bostad, så att du inte går miste om viktig information om vad som gäller vid försäljning av bostad i vår förening.

När du anlitat en mäklare är det god idé att även låta denne kontakta Styrelsen, så att vi kan informera om Föreningens stadgar och regler vid försäljning. På det viset minimerar vi risken att mäklare förmedlar försäljningar som kanske står i strid med Föreningens stadgar och regler.

Under menyvalet ”Föreningen” hittar du dokument som är både nödvändiga och efterfrågade vid försäljning: Föreningen stadgar, samt senaste årsredovisningen.

Vill du renovera

Kontakta gärna styrelsen om du planerar något större projekt i din lägenhet – styrelsen ska godkänna innan renovering som tex att ändra, kök, arbete i bärande väggar eller byte av rör.

Om du planerar mindre projekt – kontakta gärna styrelsen – kanske kan vi samordna upphandlingen med andra medlemmar.

Hör gärna av dig om du har idéer till framtida projekt som berör hela föreningen.