Mäklarinfo : 

Information till fastighetsmäklare : 

Årsredovisning (Årsredovisning_2022)

  • Verksamhet i lokalerna
  • Gemensamhetsutrymmen
  • Teknisk status
  • Förvaltning
  • Planerat underhåll
  • Föreningens ekonomi
Grundfakta om föreningen
  • Bostadsrättsföreningen registrerades 1999-04-20.
  • Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 2001-02-23
  • Nuvarande stadgar registrerades 2019-07-25 hos Bolagsverket
  • Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229)
Fastighetsfakta
  • Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan:
  • Fastighetsbeteckning : Arbetaren 18 
  • Förvärv : 2000 
  • Kommun : Stockholm
  • Fullvärdesförsäkring finns via Brandkontoret.
  • Ansvarsförsäkring ingår för styrelsen.
  • Uppvärmning sker via fjärrvärme.
Byggnadsår och ytor
  • Fastigheten bebyggdes 1906 och består av 1 flerbostadshus.
  • Värdeåret är 1929.
Lägenheter och lokaler
  • Föreningen upplåter 32 lägenheter med bostadsrätt samt 1 lägenhet med hyresrätt

 

 

                                                      

1. Finns några planerade avgiftsförändringar?

Vi har inte spikat budgeten för nästa år ännu så det finns ingen beslutad avgiftsförändring, men det mesta tyder på att det kommer att bli en. Nivån är dock inte heller, av förklarliga skäl fastslagen.

2. Finns några planera renoveringar?
Det finns inga beslutade större renoveringar i dagsläget, vi håller koll på fasaden och det kan bli aktuellt om några år beroende på hur skicket är. I övrigt kan det alltid dyka upp någon överraskning i en gammal byggnad.

3. Finns något annat av väsentlig betydelse som en ev. köpare bör upplysas om?
Det beror lite på vilken lägenhet det gäller, det är olika förutsättningar för olika lägenheter i föreningen.

4. Kan man säga något om man har någon tanke kring vilken härad en avgiftsförändring kommer vara?
Gissningsvis nånstans runt 10%.

4a.Lägenheterna på plan 1

är byggda 2016 och är inte anslutna till det gamla kabel-tv-systemet (ComHem->Tele2). De har endast gruppanslutet internet om 1000 Mbit och vill de ha ett mer traditionellt tv-abonnemang är alternativet då att anlita Sappa via Bahnhof.

Uppvärmning i lägenheterna sker via en kombination av radiatorer och FTX. Ventilationen går via FTX. Detta skiljer sig mot de övriga lägenheterna som är äldre och endast har radiatorer och mekanisk frånluft.

5. Är föreningen äkta eller oäkta?
• Äkta

6. När byggdes fastigheten?
• 1906
7. När förvärvade föreningen huset?
• 2000

8. Marken innehas med äganderätt eller tomträtt?
• Marken innehas med äganderätt

9. Vilka adresser innehar föreningen?
• Fleminggatan 85 och Sankt Eriksgatan 43 & 43A. 

10. Vilken typ av uppvärmning används?
• Fjärrvärme (enligt årsredovisning 2021)

11. Ekonomisk förvaltare?
• Nabo

12. Vem tar hand om pantförteckningen?
• Nabo (enligt mäklarbilden 2023-09-22)

13. Överlåtelseavgift, hur mycket? Betalas av köpare eller säljare?
• 1313kr av köpare (enligt mäklarbilden 2023-09-22)

14. Pantsättningsavgift, hur mycket?
• 525kr (enligt mäklarbilden 2023-09-22)

15. Vad ingår i avgiften?
• Värme, VA och bredband

16. Finns planerade/beslutade avgiftsförändringar? När? Hur mycket? Varför?
• Vi diskuterar en höjning till kommande år men den är inte beslutad då det beror på hur höga driftskostnader föreningen behöver budgetera med framöver.

17. Har avgiften förändrats de senaste åren? Om ja, hur mycket och när? Varför?
• Ja, med anledning av höjda kostnader i föreningen. Den tidigare mycket låga nivån kommer från en tid som oäkta med mycket höga lokalintäkter.

18. Hur ser föreningens kassa ut i dagsläget?
• Acceptabel

19. Antal lägenheter med bostadsrätt i föreningen?
• 32 st

20. Antal lägenheter med hyresrätt i föreningen?
• 1 st

21. Antal lokaler i föreningen?
• 1 st

22. Hur många av lokalerna är bostadsrätter?
• 0st

23. Hur många av lokalerna är hyresrätter?
• 1 st

24. Vilken verksamhet råder i lokalerna?
• Näringsverksamhet

25. Är lokalerna fortfarande uthyrda ?
• Ja

26. Leverantör TV?
• Kabel-TV levereras av Tele2 (Tidigare ComHem) till de äldre lägenheterna på plan 2-5 Det går också att beställa Sappa IP-TV via Bahnhof-anslutningen som tillval

27. Leverantör Bredband?
• Bredband levereras av Bahnhof, 1000 Mbit och ingår i avgiften (enligt tidigare försäljning i föreningen)

28. Ingår bredband i avgiften? Specificera vad som ingår.
• Ja, 1000 Mbit och ingår i avgiften (enligt tidigare försäljning i föreningen)

29. Finns parkeringsplatser utomhus? Hur många? Kostnad? Kö?
• Nej

30. Finns garageplatser?
• Nej (enligt årsredovisning 2021)

31. Vilka gemensamma utrymmen finns i föreningen?
• Föreningen tillhandahåller en fin innegård med möblerad uteplats med grill för dess medlemmar.
• I föreningen finns även tvättstuga i uppgången på Sankt Eriksgatan 43. Tvättstugan är utrustad med två tvättmaskiner, två torktumlare, ett torkskåp samt en mangel.
• Utöver innergården finns även barnvagnsrum och cykelrum

32. Accepterar föreningen delat ägande?
• Ja (enligt frågelista för mäklare från BRF hemsida)

33. Vilken är minsta accepterade ägarandel?
• 10%

34. Får lägenheten nyttjas som övernattningslägenhet?
• Nej, man ska vara stadigvarande boende i sin lägenhet och ha den för boende

35. Kräver föreningen att personen som bor där är skriven på adressen?
• Nej

36. Accepteras föreningen juridisk person som medlem?
• Nej

37. Vart skickas medlemsansökningarna? Namn och adress? Speciella önskemål innan godkännande? (tex. Ordförande vill träffa den som ansöker, medlemskap i HSB, UC?
• Medlemsansökningar hanteras digitalt via Nabos portal, Nabo beställer en UC på alla medlemmar som ansöker per automatik.

38. Renoveringar – När renoverades?
• 2021 Mätning av inkommande vatten från grannförening
• 2021 Utbyte avgasare och tryckanläggning samt installation magnetitfilter för radiatorer på värmecentral
• 2021 Filmning spillvattenstammar
• 2020 Separering el, värme och vatten
• 2020 Åtgärdat brister, fönster takvåningar
• 2019 Målning fönster och trapphus
• 2019 Stamspolning
• 2019 OVK
• 2018 Översyn konstruktion/tak, vindsvåningar
• 2018 Uppdaterad underhållsplanen
• 2017-2018 Målning av tak
• 2016 Balkong
• 2014-2015 Renovering av hissar
• 2013 Renovering av brandbalkonger
• 2013 Ny balkong
• 2012 Bytt undercentral
• 2011 Renovering hiss i 85:an
• 2010 Energideklaration utfört
• 2009 Rörstambyte (slutfört källaren)
• 2009 Ny entrédörr i nr 43
• 2009 Renovering lokal
• 2009 Ny ventilation
• 2008-2009 Renovering gårdsbjälklag
• 2006 Målning av tak och fönster
• 2005 Kylsystem inkl värmeåtervinning
• 2003 Nya balkonger samt renovering av trapphus
• 1990 Nyinstallation hiss
• 1990 Rörstambyte och elstambyte

39. Finns det planerade underhåll/renoveringar? I så fall vad ska renoveras och när?
• Inget planerat utöver underhållsplanen

40. Finns finansiering för dessa framtida underhåll/renoveringar hos föreningen?
• Finansieringsfrågor hanteras inom ramen för budgeten

41. Har lägenheten tillgång till förråd? I så fall vinds- eller källarförråd?
• Ja källarförråd (enligt säljarens information)